Dimenzija pogleda

Galerija

Spirito Santo Palazzo Storico smješten je u povijesnom središtu grada Rovinja. Sastoji se od 3 kuće koje potječu iz 1920-ih i bile su u vlasništvu istaknute talijanske obitelji. U posljednjih nekoliko godina zgrade su bile napuštene i u vrlo lošem stanju, ali vlasnik je vidio potencijal da ih oživi u novom svjetlu kao butik hotel. Zgrade su pažljivo renovirane i sada tvore koherentnu arhitektonsku strukturu.

Slike

vidite sve…

Video

pogledajte priču…

ogledajte video o tome kako je hotel stvoren. Spirito Santo Palazzo Storico jedinstveni je primjer kako omogućiti najviše standarde, inovaciju i sačuvati kulturnu baštinu na relativno malom prostoru. Korišteni materijali su tradicionalni, baš kao i tehnike gradnje objekta. Većina materijala je obnovljena i ponovno korištena.

Historical
heritage
&
the
present

view
the hotel
presentation
video
view
the hotel
presentation
video